Изложбена поставка

Aнекс

У простору анекса Куле Небојше представљена је историја Куле Небојше као војног објекта који је од изградње, око 1460. године, био део одбрамбеног система града, „предзиђе Хришћанства“, пред налетима османске војске. Потом су приказани османско освајање Београда, место које је Кула Небојша имала у периоду османске владавине, као и током аустријске управе у Београду у 18. веку.

Кула Небојша као тамница

Поставка у приземљу посвећена је историји Куле Небојше као тамнице, места мучења и сужањства. У електронској форми приказано је како је крајем 18. и почетком 19. века она постала симбол османске репресије над борцима хришћанских народа Балкана против вишевековне османске власти. Поставка, у исто време, представља и уметничко-документарни омаж свим жртвама страдања и утамничења.

Рига од Фере – живот и дело

На првом спрату, користећи мултимедијалне апликације, представљена је личност, идеје и рад Риге од Фере, великог грчког песника и револуционара, који је био кључна фигура Грка и других балканских народа на њиховом путу ка слободи. По налогу Високе Порте, Рига Велестинац је, заједно са седморицом својих истомишљеника, заточен у Кули Небојши, где је и страдао 13. јуна 1798. године.

Први српски устанак

Изложба на другом нивоу Куле Небојше посвећена је Првом српском устанку и настанку модерне српске државе почетком 19. века. Представљени су главни узроци који су довели до подизања Устанка у Београдском пашалуку, ратне операције устаничке војске, Карађорђе и водеће личности Првог српског устанка, као и процеси изградње модерне српске државе и првих установа: војске, владе, просвете.

Београд у првој половини XIX века

На последњем нивоу Куле Небојше представљена је историја Београда који је од пограничне тврђаве Османског царства током првих деценија 19. века постао престоница вазалне Кнежевине Србије. На поставци су у електронској форми приказани почетак Другог српског устанка 1815. године, улога и утицај кнеза Милоша Обреновића на стицање аутономне унутрашње управе и стварање Кнежевине Србије, развој српске вароши у Београду, османски Београд и живот његових становника различитих вероисповести и националности, као и процес претварања града из оријенталне у средњоевропску варош.