Инфо

Кула Небојша

Адреса: Булевар Војводе Бојовића
11 000 Београд, Србија

Радно време:

11.00 – 19.00h (јун – септембар)
10.00 – 18.00h (октобар – мај)

Јавно предузеће „Београдска тврђава“

Адреса: Теразије 3 / V
11000 Београд, Србија
Телефон: +381 (0)11/ 26 20 685
Факс: +381 (0)11/ 26 33 747
E-mail: office@beogradskatvrdjava.co.rs