Линкови

Град Београд, Србија

Европски центар за византијске и поствизантијске споменике, Грчка

Министарство спољних послова Републике Грчке (Генерални секретаријат за економске односе и развој „Hellenic Aid“), Грчка

Парламент Републике Грчке

Министарство културе и туризма Републике Грчке

Јавно предузеће „Београдска тврђава“, Србија

Републички завод за заштиту споменика културе, Србија

Архитектонски факултет – Универзитет у Београду, Србија

Археолошки институт, Српска академија наука и уметности (САНУ), Србија

Alpha MENTOR L.T.D, Грчка

Altervision S.A, Грчка

Octanorm Hellas S.A, Грчка

ГП КОТО, Србија