Σύνδεσμοι

Δήμος Βελιγραδίου, Σερβία

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Ελλάδα

Υπουργείο Εξωτερικών (Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και αναπτυξιακής Συνεργασία “Hellenic Aid”), Ελλάδα

Βουλή των Ελλήνων, Ελλάδα

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Ελλάδα

Δημόσια Επιχείρηση “Belgrade Fortress”, Σερβία

Ινστιτούτο Προστασίας Πολιτιστικών Μνημείων της Σερβίας

Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών Σερβίας

Alpha MENTOR Ε.Π.Ε., Ελλάδα

Altervision Α.Ε., Ελλάδα

Octanorm Hellas Α.Ε., Ελλάδα

КОТО“, Βελιγράδι