Пројекат

Ово је важан пројекат у оквиру грчко-српске сарадње који је започет церемонијом одржаном у Грчком парламенту приликом потписивања Споразума о сарадњи, 19. децембра 2007. године.

Европски центар за византијске и пост–византијске споменике (Е.К.B.М.М.), у сарадњи са Градом Београдом, припремио је план о претварању споменика у музеј и културни центар посвећен Риги од Фере, историји Куле и ослободилачким ратовима Срба и балканских народа уопште. Овим пројектом Београд је унапредјен у културном, амбијенталном, туристичком и финансијском погледу, а Кула добила на значају као место сећања и одавања почасти једној за Грке значајној личности – Риги од Фере, али исто тако и као симбол пријатељства и сарадње између народа Балкана.

Пројекат су заједно финансирали:

Из Грчке:

  • Грчко министарство спољних послова (које је обезбедило значајна средства из Главног директората за међународну сарадњу и развој – Хеленска помоћ (YDAS)
  • Грчко министарство за културу и туризам
  • Европски центар за византијске и пост-византијске споменике (Е.К.B.М.М.) и
  • Грчки парламент са кључним материјалном и моралном подршком.

Из Србије

  • Град Београд и
  • ЈП „Београдска тврђава“

У овим оквирима сачињен је и испоручен комплетан технички план за пројекат “Ревитализација, конзервација и поновна употреба Куле Небојше у старом делу града Београда” уз учешће Архитектонског факултета Универзитета у Београду и Завода за Заштиту културних споменика Србије, а на основу кога је изведен сложени задатак рестаурације и реконструкције, проучена је инфраструктура и решен озбиљан проблем проузрокован подземним водама, под руководством Билатералног научног програмског савета. Послове надзора обављало је Јавно предузеће “ Београдска тврђава” Града Београда у чију надлежност спада и Београдска тврђава, као најзначајнији културни споменик града. Консултантске услуге обезбедила је компанија “ Alpha MENTOR Ltd.”.

Радови на рестаурацији Куле Небојша почели су у јуну 2009. и њихов опис следи у наставку.

  • Конзерваторско-рестаураторски радови и изградња нове инфраструктуре са циљем да се обезбеде услови за смештај посетилаца.
  • Уређење околине за прилаз посетилаца
  • Развој инфраструктуре за сталну изложбену поставку у Кули
  • Припрема комплетног информативног материјала за промовисање Куле као новог центра културног туризма на ширем подручју Балкана.

Кула се уклопила у ширу културну целину Београдске тврђаве, важног споменика на ширем подручју Балкана. Изузетна и марљива сарадња између две земље је успешно окончана, уз унапређење модела примене најбољих искустава. Учесници у Пројекту су преузели одговорност да наставе да подржавају и унапређују пројекат како би он био признат као споменик од посебног значаја у културном туризму и пилот пројекат за оживљавање и преиначавање објекта у музејске сврхе, имајући у виду организоване туристичке посете.