Το έργο

Αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα Ελληνο – Σερβικής συνεργασίας το οποίο δρομολογήθηκε – μετά από πανηγυρική τελετή που διοργανώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, για την υπογραφή της Σύμβασης – την 19η Δεκεμβρίου του 2007.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.), σε συνεργασία με το Δήμο Βελιγραδίου, εκπόνησε για το μνημείο ένα σχέδιο μετατροπής του σε μουσείο-πολιτιστικό κέντρο αφιερωμένο στο Ρήγα Φεραίο, στην ιστορία του Πύργου και στους απελευθερωτικούς αγώνες των Σέρβων και εν γένει των Βαλκανικών λαών. Με το έργο αυτό, αναβαθμίζεται η συγκεκριμένη περιοχή του Βελιγραδίου πολιτιστικά – περιβαλλοντικά, τουριστικά και οικονομικά και αναδεικνύεται ο Πύργος ως χώρος μνήμης και τιμής μιας σημαντικής προσωπικότητας – αυτής του Ρήγα Φεραίου – για τον ελληνισμό, αλλά και τη φιλία και τη συνεργασία των λαών των Βαλκανίων.

Το έργο υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση:

από την Ελλάδα

  • του Υπουργείου Εξωτερικών (το οποίο διέθεσε ένα σημαντικό κονδύλιο από το πρόγραμμα της αναπτυξιακής συνεργασίας Hellenic Aid),
  • του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού,
  • του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. και
  • της Βουλής των Ελλήνων με την καθοριστική υλική και ηθική υποστήριξη της.

από την Σερβία

  • του Δήμου Βελιγραδίου και της
  • «Belgrade Fortress»

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν πλήρεις τεχνικές μελέτες του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και επανάχρηση του Πύργου Νεμπόισα στην Παλαιά Πόλη του Βελιγραδίου», με τη συνδρομή της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου του Βελιγραδίου και του Σερβικού Ινστιτούτου Προστασίας των Πολιτιστικών Μνημείων, με βάση τις οποίες υλοποιήθηκε το σύνθετο έργο της αναστήλωσης και των νέων κατασκευών, ερευνών υποδομών και της αντιμετώπισης του σοβαρότατου προβλήματος των υδάτων, υπό την εποπτεία του διμερούς επιστημονικού Συμβουλίου του Προγράμματος. Η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε στη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Βελιγραδίου «Belgrade Fortress», η οποία έχει και την ευθύνη συνολικά του Φρουρίου της Πόλης ως αρχηγικό μνημείο πολιτισμού. Σύμβουλος υλοποίησης ήταν η Alpha MENTOR.

Oι εργασίες αποκατάστασης στον Πύργο Νεμπόισα δρομολογήθηκαν τον Ιούνιο του 2009 και αναφέρονται αναλυτικότερα σε:

  • Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης και διαμόρφωση νέας υποδομής υποδοχής των επισκεπτών.
  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε το μνημείο να είναι προσβάσιμο και επισκέψιμο.
  • Ανάπτυξη των υποδομών για τη φιλοξενία των μόνιμων εκθέσεων στον Πύργο.
  • Πλήρες επικοινωνιακό υλικό για την προώθηση του Πύργου, ως νέου σημαντικού πόλου πολιτιστικού τουρισμού της ευρύτερης Βαλκανικής περιοχής.

Ο Πύργος συμπληρώνει την λειτουργία μιας ευρύτερης πολιτιστικής ενότητας στο πλαίσιο του φρουρίου του Βελιγραδίου, ενός μνημείου ιδιαίτερα σημαντικού για την ευρύτερη Βαλκανική περιοχή. Μια αξιόλογη αλλά και επίπονη συνεργασία μεταξύ των φορέων των δύο χωρών ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σε μια περίοδο που αναζητά προβολή προτύπων καλών πρακτικών. Οι συμπράττοντες φορείς έχουν αναλάβει την ευθύνη να συνεχίσουν την υποστήριξη της προβολής του έργου ώστε να αναγνωρισθεί ως ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μνημείο πολιτιστικού τουρισμού και πρότυπο έργο αποκατάστασης και μουσειολογικών εφαρμογών, εντάσσοντάς το στις προτεραιότητες οργανωμένων τουριστικών επισκέψεων.