Сарадници

Партнери у Пројекту

 • Град Београд
 • Европски центар за византијске и пост-византијске споменике (Е.К.В.М.М.)

Управљање и реализација

 • Јавно предузеће “Београдска тврђава”
 • Европски центар за византијске и пост-византијске споменике (Е.К.В.М.М.)

Финансијски сарадници:

 • Грчко Министарство спољних послова (Главни директорат за међународну сарадњу и развој – Хеленска помоћ)
 • Град Београд, Србија
 • Европски центар за византијске и пост-византијске споменике (Е.К.В.М.М.), Грчка
 • Грчки парламент, Грчка
 • Грчко министарство за културу и туризам, Грчка
 • Јавно предузеће “Београдска тврђава”, Србија

Консултанти

 • Alpha MENTOR Ltd
 • Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Учесници у пројекту

Општи надзор и координација

Правни представници партнера Пројекта
Драган Ђилас, градоначелник Београда
Prof. Nikos Zias, председник Е.К.В.М.М.

Делегација градоначелника Београда
Дејан Васовић, помоћник градоначелника

Научна координација Пројекта
Dr Evangelia Hadjitryphonos, ЕКБММ

Одговоран за научни Пројекат
Др Марко Поповић, Археолошки институт САНУ

Координација Пројекта
Мр Ивана Лучић-Тодосић, директор ЈП “Београдска тврђава”

Управљање Пројектом
Анастасиа Хаџиниколау, директор “Alpha MENTOR Ltd.”
Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Финансијско управљање Пројектом
Мр Ивана Лучић-Тодосић, директор ЈП “Београдска тврђава”
Elene Peristeropoulou, финансијски директор ЕКВММ

Програм, студије и спровођење:

Програмски савет
Академик Гојко Суботић, председник
Др Марко Поповић, потпредседник
Марина Андрић
Dr Evangelia Hadjitryphonos
Prof. Georgios Karadedos,. Prof. Charalambos Bakirtzis (1. фаза)

Израда Пројекта рестаураторских и конзерваторских радова
Мр Гордана Симић, Завод за заштиту споменика културе Србије
Светлана Вукадиновић, Завод за заштиту споменика културе Србије

Археолошки надзор
Др Марко Поповић, Археолошки институт Српске Академије наука и уметности

Пројектантски тим архитектуре

Проф. Др Владимир Мако, Декан, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Дејан Миљковић, ванредни професор, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Јован Митровић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Проф. Бранко Павић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Проф. Др Милан Глишић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Проф. Лидија Ђокић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Инг Радослав Галић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Инг Небојса Димић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Студије, пројекти и реализација изложби

Изложбе у Анексу, на 1, 3. и 4. нивоу

Научни Савет
Др Марко Поповић, Археолошки Институт, Српске Академије Наука И Уметности (САНУ)
Академик Гојко Суботић, Председник програнмског Савета
Др Ана Столић, Директор Историјског Музеја Београда

Главни координатор
Др Марко Поповић, Археолошки Институт, Српске Академије Наука И Уметности (САНУ)

Музеолошка и имплементациона студија
Проф. Бранко Павић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Др Марко Поповић, Археолошки Институт, САНУ
Др Ђорђе Костић, Историјски Музеј Београда
Др Владимир Јовановић, Историјски Музеј Београда
Бранко Павић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Љубица Булатовић
Маја Булатовић (компутерска презентација)
Алан Робертсон (филм и видео)
Милош Живковић,
Душан Рајић
Игор Јовановић
Милош Јовановић
Жарко Јаковљевић

Изложба 2. ниво

Научни Савет
Prof. Nikos Zias, Председник ЕКВММ-а
Dr Anastasia Tourta, Директор ЕКВММ-а

Главни координатор
Dr Anastasia Tourta, Директор ЕКВММ-а

Музеолошка и имплементациона студија
Dr Anastasia Tourta, Директор ЕКВММ-а
Mandi Koliou, Археолог – музеолог
Demetrios Kontogeorgis, Историчар
Nikolaos Vranikas, Архитекта, Музеј Византијске Културе

Поставка изложби на првом, другом и трећем нивоу

Бранко Павић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Ванр. Професор Дејан Миљковић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Др Марко Поповић, Археолошки Институт, САНУ
Драган Пауновић (илустратор)
Момчило Ристановић (макетар)

Превод текстова за изложбену поставку

Dr Evangelia Hadjitryphonos, EKBMM
Vicky Drosou, превод са грчког на српски
Maria Pagomenou –превод са грчког на енглески
Јелена Габоровић – превод са српског на грчки
Слађана Бојковић – превод са српског на енглески

Реализација Техничког пројекта

Надзор
Институт за заштиту културних споменика Србије
Археолошки институт, САНУ
Институт за Саобраћај и Комуникације, ЦИП

Реализација истраживања
Марина Андрић, Директор за планирање, “Београдска тврђава”
Изградња, ревитализација, конзервација
Грађевинско предузеће “КОТО” доо., Београд

Техничка реализација изложби

Мултимедијална продукција
Altervision S.A.

Систем изложби
Octanorm Hellas S.A.
Игор Јовановић
Милош Јовановић
“R&R Elektronic” Ltd.

Институције – сарадници у Пројекту

Град Београд
Секретаријат за Културу
Република Србија – Министарство културе
ЈП “Београдска тврђава”
Архитектонски факултет , Универзитет у Београду
Завод за заштиту споменика културе Србије
Завод за заштиту културног наслеђа Београда
Археолошки институт, Пројекат за Београдску тврђаву
Историјски музеј Србије
Грађевинско предузеће “КОТО”
Институт за заштиту природе Србије
Институт за заштиту природе
Институт за водопривреду “Јарослав Черни”
Јавно предузеће “Зеленило – Београд”
ЈКП “Београдски водовод и канализација”
Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе”
Секретаријат за Саобраћај
Саобраћајни институт ЦИП, Београд
Електродистрибуција „ЕДБ”
„ПМЦ Инжењеринг д.о.о.
LOPICIC&LOPICIC архитектонски биро

Извори и ауторска права на слике

Библиотека Румунске Академије, Букурешт (Academia Română Bibliotheca, Bucharest)
Атинска Академија, Центар за истраживање средњевековног и модерног Хеленизма, Атина (Academy of Athens, Research Center for Medieval and Modern Hellenism, Athens)
Бенаки музеј, Атина – (Benaki Museum, Athens)
Француска национална библиотека (Bibliothèque Nationale de France)
Scala foto arhiva, Firenca (Cameraphoto/Scala Florence )
Музеј града Београда
Corbis/Apeiron Photos
Главни Државни Архив, Атина (General State Archives, Athens)
Библиотека Gennadius , Америчка школа класичних студија у Атини (Gennadius Library, American School of Classical Studies at Athens)
Историјски музеј Србије
Институт за Балканске студије, Solun Institute for Balkan Studies, Thessaloniki
Уметничко историјски музеј, Беч (Kunsthistorisches Museum, Wien)
Библиотека модерног Хеленизма – збирка К.Демарас, Атина
(Library of Modern Hellenism – K. Demaras Collection, Athens)
Библиотека Грчког парламента, Атина – (Library of the Hellenic Parliament, Athens)
Историјски музеј Београда
Muzej Correr , Fondacija Musei Civici de Venecia – Museo Correr, Fondazione Musei Civici di Venezia
Музички фолклорни архив Мелпо Мерлие , Атина – (Musical Folklore Archives Melpo Merlie, Athens)
Национални музеј уметности Румуније – (Muzeul Naţional de Artă al României)
Национална галерија, Атина (National Gallery, Athens)
Национални историјски музеј Грчке, Атина (National Historical Museum of Greece, Athens)
Национална библиотека Грчке, Атина (National Library of Greece, Athens)
Народни музеј , Београд
Аустријска национална библиотека, Беч – (Österreichische National Bibliothek, Wien)
Главна библиотека , Typaldos-Iakovatos Museum, Кефалонија – (Public Central Library – Typaldos-Iakovatos Museum, Kefallonia)
RNM/Apeiron fotografije (RNM/Apeiron Photos )
Трезор Цркве Св. Архангела, Бранковина
Tsigaras G.
Беле слике / /Scala – Firenca (White Images/Scala, Florence)
Kriegsarchiv, Wien
Југословенска кинотека (Film archive of the Republic Serbia)
Архив Србије (Archives of Serbia)
Историјски архив Београда (Historical archive of Belgrade)
Музеj Војводине, Нови Сад (Museum of Vojvodina, Novi Sad)