Насловна

Пројекат „Ревитализација, конзервација и поновна употребе Куле Небојша у старом делу града Београда“ реализован је уз суфинансирање важних тела Републике Грчке и Републике Србије и спроведен под одговорношћу:

  • Европског центра за византијске и поствизантијске споменике
  • Града Београда.

Пројекат у бројкама (download pdf, 220KB)