Αρχική σελίδα


Το έργο «Αποκατάσταση και Επανάχρηση του Πύργου Νέμποϊσα στο Δήμο Βελιγραδίου και Δημιουργία Μουσείου και Πολιτιστικού Κέντρου» πραγματοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση σημαντικών φορέων της Ελληνικής και της Σερβικής Δημοκρατίας και υλοποιήθηκε με την ευθύνη των:

  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
  • Δήμου Βελιγραδίου

Nebojsa Project in Numbers (download pdf, 220KB)